Commissievergaderingen

Donderdag 22 november 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

IPU - Twelve Plus - Seminar on the Achievement of the SDGs for the Parliaments of the Twelve Plus Geopolitical Group and East Asia

Werkbezoek
Jerusalem, Israel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee

Werkbezoek
Helsinki (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Tussenevaluatie PAS

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Europese btw-dossiers

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennismaking Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

Gesprek
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Aanbieding van Waterschapspeil door UvW (Geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Profileringsfonds hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

BRP terugblik

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (overleg wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Özütok om kort na ontvangst van de door de staatssecretaris van BZK toegezegde brief over zijn recente bezoek aan Bonaire, Sint Maarten en Sint Eustatius (waarin hij o.m. nader in zal gaan...

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt een technische briefing over het fosfaatdossier

Technische briefing
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Gesprek met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (WORDT GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep NVWA

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Werkgroep adviesaanvraag niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen TIJDSTIP GEWIJZIGD NAAR 13.00-13.30 uur

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Werkgroep adviesaanvraag niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen TIJDSTIP GEWIJZIGD NAAR 13.00-13.30 uur

Vergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 17:15 uur

Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit

Notaoverleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Externe veiligheid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wapenexportbeleid (tot order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst Kazachstan

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarplan 2019 Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht - 29538-274

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

22e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg: Voorhang experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf - 31765-346

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

voorstel feitelijke vragenronde recente berichtgeving NLA programma Syrië.

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang van de werving van nieuwe medewerkers voor de Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Zwangerschap en geboorte (verplaatst naar 29 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Omzetten AO Energieraad van 06-12-2018 in SO

E-mailprocedure
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

BBC-vergadering (wordt verplaatst)

Vergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Nationaal Programma Groningen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Verslaggevingsstelsel

Vergadering
(besloten)