Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda OCW-procedurevergadering 22-11-2018 (i.v.m. nagekomen stukken)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering 22-11-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Begin 2019 wordt een informeel overleg tussen de bewindslieden OCW en de commissie OCW ingepland inzake werkwijze, planning, persberichten, etc.
2
Algemeen overleg over Passend onderwijs wordt in januari gepland.

Details

De Kamer ontvangt eind december een verzamelbrief over moties en toezeggingen. Een brief over de reserves van samenwerkingsverbanden komt begin december. Deze week komt ook de onderwijszorgbrief.
3
Via een emailprocedure wordt de definitieve aanmelding voor het mediawerkbezoek aan Denemarken van 8 tot 10 januari a.s. vastgesteld.
4
Het rondetafelgesprek over wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen wordt gepland op donderdag 6 december a.s.
5
De bijeenkomst inzake de lumpsumfinanciering wordt gepland op 23 januari a.s. in de namiddag.
41
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

Geen opmerkingen.
42
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
31. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
35. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
41. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
42. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
45. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

75. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
103. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)
50
Voorstel van voorbereidingsgroep Leven Lang Ontwikkelen (i.h.k.v. te plannen werkbezoeken)