Procedurevergadering

Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

Te behandelen:

2
Voorbereiding Raad Algemene Zaken d.d. 11 december 2018

Details

Besluit: Het algemeen overleg (gepland op 29 november) wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum woensdagochtend 5 december, met mogelijkheid van plenaire afronding (VSO) op donderdag 6 december.
3
Vaststelling spreektijden notaoverleg Europese Raad inzake Brexit

Details

Besluit: De spreektijden zijn vastgesteld.

Noot: Het notaoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden.