Debat geweest
22 november 2018 | 09:30 - 10:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit "Deze vergadering is geweest
Herziene agenda vanwege toevoeging agendapunten 2 en 3

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

Te behandelen:

2
Voorbereiding Raad Algemene Zaken d.d. 11 december 2018

Details

Besluit: Het algemeen overleg (gepland op 29 november) wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum woensdagochtend 5 december, met mogelijkheid van plenaire afronding (VSO) op donderdag 6 december.
3
Vaststelling spreektijden notaoverleg Europese Raad inzake Brexit

Details

Besluit: De spreektijden zijn vastgesteld.

Noot: Het notaoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden.