Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 22 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Tweede herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 22 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
13
Stafnotitie - Aanbesteden bij Defensie
14
Programma rondetafelgesprek Reservistenbeleid
15
Aanbod van het ministerie van Defensie voor een openbare technische briefing inzake situatie Rusland (1 uur)

Details

Besluit: Commissie stemt in met een openbare technische briefing inzake situatie Rusland.
16
Programma werkbezoeken 2019
17
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 18-12-2018 17.00 - 20.00  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit   
 • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019   
 • 24-01-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 24-01-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg EU Defensieraad    
 • 24-01-2019 19.00 - 21.30  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële   
 • 27-01 t/m ma 28-01  Werkbezoek Brussel
 • 07-02-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)    
 • 14-02-2019 10.30 - 11.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)    
 • 21-02-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
 • 07-03-2019 13.30 - 14.15  Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)   
 • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019  
 • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad (nieuw ingepland)
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)  
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019   

Plenaire activiteiten:
 • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Chroom-6 (meerderheidsdebat; zowel Karabulut als Krol)
 • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
 • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
 • Spionage door Rusland (meerderheidsdebat; Verhoeven)
Nog te plannen werkbezoeken Defensie 2019:
 • De Mariniersopleiding (CZSK)
 • Het Korps Commandotroepen (CLAS)
 • COID (DOSCO)
 • Dienstencentrum Personele Zorg en Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DOSCO)
 • Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO

 
18
Rondvraagpunt van het lid Bruins Slot - verzoek om de brief van de minister van Defensie "Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht" (35000-X-19) op het nog te plannen verzamel-algemeen overleg te agenderen

Te behandelen: