Commissievergaderingen

Donderdag 11 oktober 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:15 - 09:45 uur

Voorbereidingsgroep PHS

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Transparantie (Het AO Transparantie vindt op 11 oktober geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Spoor

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg (Verplaatst naar 31 oktober 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voortgang modernisering Wetboek van Strafvordering

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

PBL en CPB - Analyses 'Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord'

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Dyslexie en dyscalculie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.

Werkbezoek
Parlement Wenen. (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:45 uur

[SPOED - E-MAILPROCEDURE] - voorstel van het lid Snels (GL) om heden een rondetafelgesprek te rorganiseren over het vestigingsklimaat

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

OCW-fractiemedewerkersbijeenkomst

Technische briefing

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Delegatie commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van Israëlisch parlement

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (35000-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:30 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek openbaarmaking (delen van) voorbereiding Brexit presentatie (svp reageren voor vandaag 12.30 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

commissaris-generaal UNRWA

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Leraren

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (TK 35011)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Marktwerking en mededinging (verplaatst naar 18 oktober 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (TK 35012)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationaal Sportakkoord - 30234-185

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Aard, omvang en aanpak ondermijning (verplaatst naar 1 november 2018)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 16 oktober 2018

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (TK 34986)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Snels c.s. over beloningen van bestuurders van systeemrelevante banken

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mijnbouw

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

(Kringloop) landbouw en klimaat

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap in november 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Personeelsrapportage midden 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Materieelprojectenoverzicht 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Negentiende jaarrapportage project Verwerving F-35

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 17:45 uur

Europese Rekenkamer over het Jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Uitstel inbreng feitelijke vragen Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

E-mailprocedure
(besloten)