Algemeen overleg

Spoor

Algemeen overleg: "Spoor"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Spoor
Brief commissie aan bewindspersoon
Download Standpunt commissie inzake reactie staatssecretaris op uitgangspuntennotitie groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten