Algemeen overleg

Mijnbouw

Algemeen overleg: "Mijnbouw"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Mijnbouw - donderdag 11 oktober 2018, 14.00 - 18.00 uur; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Mijnbouw

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018)

Te behandelen:

3
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het meebetalen door de Staat aan de reorganisatiekosten van NAM

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter

Te behandelen:

14