Algemeen overleg

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg: "Raad Buitenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest
Herziene convo i.v.m. toevoeging agendapunten 6 en 7.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Raad Buitenlandse Zaken
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene Convo AO RBZ 11 okt

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling: Europa en Azië verbinden – bouwstenen voor een EU-strategie JOIN (2018) 31 (Engelstalige versie)

Te behandelen: