Debat geweest
11 oktober 2018 | 16:00 - 19:00
Algemeen overleg

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg: "Raad Buitenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest
Herziene convo i.v.m. toevoeging agendapunten 6 en 7.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
herziene Convo AO RBZ 11 okt

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling: Europa en Azië verbinden – bouwstenen voor een EU-strategie JOIN (2018) 31 (Engelstalige versie)

Te behandelen: