Debat geweest
11 oktober 2018 | 16:15 - 17:45
Gesprek

Europese Rekenkamer over het Jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact

Gesprek: "Europese Rekenkamer over het Jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie openbaar gesprek Europese Rekenkamer over het Jaarverslag 2017 en een aantal ERK-rapporten

Deelnemers


Agendapunten

1
Jaarverslag 2017 van de Europese Rekenkamer (nog te ontvangen)

Details

De Europese Rekenkamer (ERK) presenteert op donderdag 4 oktober 2018 haar jaarverslag over 2017. De ERK helpt het Europees Parlement en de Raad bij het houden van toezicht op de EU-uitgaven en bevordert dat er doeltreffend verantwoording wordt afgelegd aan de burgers van de EU.

Het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, de heer Alex Brenninkmeijer, zal een toelichting geven. In het verslag geeft de ERK aan waar het grootste risico in ligt dat EU-middelen verkeerd worden uitgegeven. Het jaarverslag bevat ook aanbevelingen ter verbetering van het financieel beheer van de EU.
2
Aanbieding speciaal verslag 'Is de belangrijkste doelstelling van het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact behaald?' van ERK
3
Aanbieding briefingdocument 'The Commission’s proposal for the 2021-2027 multiannual financial framework' van ERK
4
Aanbieding briefingdocument van de Europese Rekenkamer over een Europees Monetair Fonds (EMF)

Details

De ERK heeft maandag 8 oktober een briefingdocument over een EMF gepubliceerd:
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=47206).

Voorstel: behandelen.