Algemeen overleg : Leraren

De vergadering is geweest

11 oktober 2018
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 6 minuten per fractie
(incl. lunchpauze)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • F. Azarkan (DENK)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Extra actie tegen het lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatie over salarisverhoging voor leraren in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de inzet van de NOA-gelden voor extra leraren in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nog te ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen De loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs, en de om die reden stukgelopen cao-onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Schriftelijke vragen De alarmerende omvang van het lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijke vragen Het bericht ‘basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke vragen van het lid Van den Hul over conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel die het moeten doen met een veel lagere loonsverhoging en die niet de forse bonus ontvangen die leerkrachten wel ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijke vragen van het lid Van den Hul over miljoenen die zijn bedoeld voor onderwijs maar terecht komen bij commerciële bureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke vragen van de leden Westerveld en Kwint over het bericht Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke vragen van het lid Van den Hul over een immens lerarentekort op de Amsterdamse basisscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan de Stichting van het Onderwijs inzake de motie van de leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het bericht op de website van de NOS ‘Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort’

  Te behandelen:

  Loading data