Commissievergaderingen

Dinsdag 2 oktober 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit CDSDG and DSCTC

Werkbezoek
Praag, Tsjechië & Hongarije (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - ESCTER Visit

Werkbezoek
Parijs en Toulouse (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deltaprogramma 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting Deltafonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om externe lid van de Audit-Commitee uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de technische briefing over ICT-projecten

E-mailprocedure
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

IPU - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Oudkamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie 'Waarheidsvinding en rechtsvinding in de jeugdbescherming' door NACFJ

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

TROIKA Foundation onderzoek naar bacteriofagen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Stichting Dier&Recht biedt de petitie 'misstanden in maneges' aan

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding beeldboek 'Fotojournalistiek heeft een prijs' door NVJ

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting Animal Rights biedt petitie 'Verbied de eendenfokkerij' aan

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

IMF

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Milieuraad d.d. 9 oktober

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Wlz-kader 2019

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Eerste Kamer, commissiekamer 4 (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Wapenexportbeleid (Verplaatst naar 21 november)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Minister van Justitie van Marokko (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Tweede besloten technische briefing Belastingplan 2019 en ATAD 1

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986) door ambtenaren van het ministerie van BZK

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)