Algemeen overleg : Wapenexportbeleid (Verplaatst naar 21 november)

De vergadering is geannuleerd

2 oktober 2018
17:00 - 20:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.A.M. Kaag
    minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • S.A. Blok
    minister van Buitenlandse Zaken