E-mailprocedure : Verzoek om externe lid van de Audit-Commitee uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de technische briefing over ICT-projecten

De vergadering is geweest

2 oktober 2018
12:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 9:03
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Resultaat e-mailprocedure inzake verzoek technische briefing ICT J&V
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat een meerderheid instemt met het voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
Jasper Verstraten
Adjunct-griffier commissie Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 10:54
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure inzake verzoek technische briefing ICT J&V
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie) om het externe lid van de Audit-Commitee met specifieke deskundigheid op ICT-gebied uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de technische briefing over ICT-projecten bij J&V.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, dinsdag 2 oktober om 12.00 uur, kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
 
Van: Dam, van C.
Verzonden: donderdag 27 september 2018 13:35
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: technische briefing ICT J&V
 
Geachte griffie,
 
Graag zou ik ten behoeve van een emailprocedure het volgende aan de commissie willen voorleggen.
 
Onlangs is in de commissie besloten dat wij aan de CIO (Chief Information Officer) van J&V een technische briefing vragen inzake de voortgang van ICT-projecten. In eerste instantie is hier ook de chef van het BIT (tijdelijk bureau ICT-toetsing) voor uitgenodigd, maar zoals gisteren tijdens de PV bleek heeft die hiervoor afgezegd.
 
Gisteren, tijdens de briefing van de SG van J&V was ook het hoofd van het interne audit-committee (AC) aanwezig. Na afloop meldde deze mij desgevraagd dat (1) één van de aandachtspunten van de AC is de voortgang van ICT-projecten binnen J&V en (2) dat één van de externe leden van de AC specifieke deskundigheid heeft op ICT-gebied, daar ook in het AC specifieke aandacht aan besteed.
 
Daarom het voorstel om het externe lid van de AC van J&V die ICT in zijn of haar portefeuille heeft te betrekken bij de te geven briefing door de CIO van J&V.
 
Met excuses voor alle afkortingen,
 
Chris van Dam
Mr. C.J.L. van Dam MPM
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om externe lid van de Audit-Commitee uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de technische briefing over ICT-projecten

    Te behandelen:

    Loading data