Algemeen overleg : Milieuraad d.d. 9 oktober

De vergadering is geweest

2 oktober 2018
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 9 oktober 2018 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 2 oktober a.s.. Een VAO en stemmingen kunnen dan plaatsvinden op donderdag 4 oktober a.s.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 9 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Milieuraad van 25 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  REACH-verordening en de bescherming van drinkwaterbronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het bericht van de NOS ''Brandende Poolse afvalbergen zijn ecologische ramp'' van 9 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan de Europese Commissie over initiatieven chemicaliënbeleid en circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening minimum vereisten waterhergebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordening afstemming rapportageverplichtingen in EU-milieuwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Richtlijn plastic wegwerpproducten & vistuig

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening etikettering autobanden

  Te behandelen:

  Loading data