Commissievergaderingen

Woensdag 13 juni 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-Operation (DSCTC)

Werkbezoek
Estland en Finland (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep onderwerpen werkbezoek Frankfurt (wordt verplaatst)

Vergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Algemene Rekenkamer inzake Jaarverslag 2017

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep i.v.m. het Jaarverslag Kr en BES 2017

Vergadering

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 (overleg is omgezet in schriftelijk overleg op 15 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitieketen BES-eilanden (verplaatst naar 21 juni 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Onderzoek Mali door AR

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Laaggeletterdheid (verplaatst naar 11.15 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing verzorgd door experts van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ervaringen vanuit het structuurfondsenbeleid met het sturen op Europese doelen.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Pensioenonderwerpen

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 11:30 uur

Toelichting door begrotingsrapporteurs (direct aansluitend aan de procedurevergadering)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 13:45 uur

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Klimaat Coalitie

Vergadering

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Lunchgesprek delegatie Oekraïne

Gesprek
Rooksalon - Stadhouderskamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Rapporteur Jaarverslag Defensie 2017

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

ICT

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Belastingdienst

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep rapporteur ERTMS

Vergadering

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Schulden - Bespreken conceptversie extern onderzoek schulden

Vergadering
Donkerkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nieuw datumvoorstel voor AO EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Integrale migratieagenda

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 18 en 19 juni 2018 - verplaatst naar 12 juni om 16.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Wageningen University & Research inzake (kringloop)landbouw en Klimaat

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Maatschappelijke opvang (of zoveel later direct na het debat over de positie van regionale ziekenhuizen)

Algemeen overleg

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 18:30 uur

Voorbereidingsgroep onderwerpen werkbezoek Frankfurt

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)