Algemeen overleg : Maatschappelijke opvang (of zoveel later direct na het debat over de positie van regionale ziekenhuizen)

De vergadering is geweest

13 juni 2018
16:30 - 19:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om een integrale reactie te zenden op het rapport van de Nationale Ombudsman over vrouwen in de vrouwenopvang (“Vrouwen in de knel”)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2017, over het bericht ‘Blijf-van-mijn-lijf-huizen overvol’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapportage Lenferink inzake kinderen in opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data