Algemeen overleg : ICT

De vergadering is geweest

13 juni 2018
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage IT-vernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data