Algemeen overleg : Laaggeletterdheid

De vergadering is geweest

13 juni 2018
11:15 - 13:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging tijdstip AO (was: 10.30 uur)

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (Kamerstuk 34 775-VIII-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Budget voor volwasseneneducatie

  Te behandelen:

  Loading data