Algemeen overleg : Integrale migratieagenda

De vergadering is geweest

13 juni 2018
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. Azmani (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • T. Kuzu (DENK)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op het advies ”Gewogen gevaar” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nazending van de ontbrekende antwoorden op vragen commissie over de integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over het Nederlandse immigratiebeleid n.a.v. het door de staatssecretaris onlangs ondertekenen van de verklaring van Marrakesh

  Te behandelen:

  Loading data