Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad op 18 en 19 juni 2018 - verplaatst naar 12 juni om 16.30 uur

De vergadering is verplaatst

13 juni 2018
14:30 - 17:30 uur
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 minuten

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 18 en dinsdag 19 juni 2018 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 juni 2018.

Bijlage