Algemeen overleg : Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018

De vergadering is geweest

13 juni 2018
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 21 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming werknemers en zelfstandigen COM (2018) 132

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Voorstel voor een Raadsaanbeveling over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie EC consultatie over EU-financiering op het gebied van cohesie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Wijziging richtlijn carcinogene en mutagene stoffen

  Te behandelen:

  Loading data