Commissievergaderingen

Woensdag 6 juni 2018

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vergadering
(verplaatst)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Energieraad (formeel) op 11 juni 2018 (omgezet in schriftelijk overleg 4 juni 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek Uitstel AO Staat van de Volkshuisvesting/Woningcorporaties

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek over komende Oostenrijks EU-Voorzitterschap met Nederlandse ambassadeur te Wenen, dhr. M. Hennis

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 14:30 uur

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Openbaar gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Gesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Ondermijning

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Handelsmaatregelen Verenigde Staten

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

SER - Advies Energietransitie & Werkgelegenheid

Gesprek
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Turkije

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Voortzetting algemeen overleg Voedsel van 19 april 2018 - datum gewijzigd, vindt plaats op 5 juni 2018

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met de heer Hans Alders

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Europese btw

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang - 31322-361

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2017 VWS

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Spoor

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Rapporteur Jaarverslag Defensie 2017

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën (Verplaatst naar 7 juni 2018)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep modernisering Wetboek en Strafvordering

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Algemene Rekenkamer Rapport Toegang tot de Wlz

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Veteranenombudsman

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Brancheorganisaties Kinderopvang/VGOB - Ontwikkelingen in de kinderopvang/gastouderopvang

Gesprek
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Voortzetting algemeen overleg Fiscale Agenda (Verplaatst naar 7 juni 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 20:30 uur

Pensioen verevening en Governance

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal