Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake onderzoek naar rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 30 mei 2018
Brief commissie
Download Behandeling van de Monitor Brede Welvaart
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering J&V van 6 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 6 juni 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP reactie NJB-artikel benoemingsprocedure rechters

Deelnemers


Agendapunten

2
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
11
PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2023 & Terug naar de toekomst II; raming en realisatie 2008-2017 PMJ-ramingen tot en met 2023

Te behandelen:

26
Stafnotitie - Follow-up bijeenkomst over EU-werkwijze commissie J&V
27
Stafnotitie - Jaarplanning commissie JenV: toename bestuursstrafrecht
28
Achtergrondinformatie rondetafelgesprek Internetbedrijven en privacybescherming
30
Stafnotitie - de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
32
Stafnotitie - ter voorbereiding op algemeen overleg Integrale migratieagenda d.d. 13 juni 2018