Rondetafelgesprek

Pensioen verevening en Governance

Rondetafelgesprek: "Pensioen verevening en Governance"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioen Verevening en Governance 6 juni 2018, 18.00 tot 20.30 uur; deelnemers toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1 - 18.00 – 19.15 uur: Verevening pensioenrechten bij scheiding

Details

1.            Dhr. G. Dietvorst, universiteit Tilburg
2.            Dhr. R. Veugelers, advocatuur
3.            Dhr. M. Heemskerk, Radboud universiteit Nijmegen
4.            Dhr. J. de Groot, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
5.            dhr. M.J.M. Pernot, Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)
2
Blok 2 - 19.15 – 20.30 uur: Versterking bestuur pensioenfondsen/Governance

Details

1.            Dhr. P. de Groot, raad van toezicht ABP
2.            Mw. G. van Geffen, Seba cultuurmanagement
3.            Dhr. W.J.  Berg, CNV
4.            Mw. G. van Vollenhoven-Eikelenboom, DNB