Commissievergaderingen

Donderdag 7 september 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

Werkbezoek
Dublin (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

Werkbezoek
Tallinn (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Yves D’accord, directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Introductie ministerie IenM (verplaatst naar 5 oktober)

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’

Gesprek
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om een brief over de dreigende behandelstop voor ggz-patiënten in Zeeland vóór de procedurevergadering van 13 september a.s. te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Duurzame Defensie Strategie

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding position paper door de vakbonden inzake luchtvaart

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Selectiviteitsbeleid Schiphol en de rol van regionale luchthavens

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie motie Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen ECB-beleid dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Raad voor de rechtshandhaving

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-143)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Voortzetting presentatie Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over de 30%-regeling

Schriftelijk commentaar gericht

Defensie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Emailprocedure verzoek lid Van den Bosch AO MINUSMA

E-mailprocedure
(besloten)