Schriftelijk commentaar gericht

Verzoek om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over de 30%-regeling

Schriftelijk commentaar gericht: "Verzoek om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over de 30%-regeling "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Verzoek om commentaar op de evaluatie van de 30%-regeling

Agendapunten

2
Ontvangen schriftelijke commentaren op het evaluatierapport over de 30%-regeling

Te behandelen: