Inbreng feitelijke vragen

Inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-143)

Inbreng feitelijke vragen: "Inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-143)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Convocatie inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en andere wijzigingen TK 32757-143 d.d. 7 september 2017

Agendapunten