Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 september 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie:

Details

07-09-2017 Inventarisatie - Deelname werkbezoek aan de AIVD
13-09-2017 Verzamel algemeen overleg
14-09-2017 Algemeen overleg Democratische vernieuwing; het algemeen overleg wordt tot nader order uitgesteld
14-09-2017 Inbreng verslag Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)
14-09-2017 Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, de leden Bruins Slot, Van Engelshoven en Wörsdörfer hebben zich aangemeld
18-09-2017 Werkbezoek AIVD, de leden Dijkstra, Van Raak, Bruins Slot, Özutürk, Koopmans, Verhoeven en Bosma hebben zich aangemeld
21-09-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-10-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-10-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
26-10-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Discriminatie
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Kennismakingsgesprek Raad van State, het kennismakingsgesprek zal worden gepland
 
4
Informatie over toezending van het historisch onderzoek dat zich richt op de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering op basis van artikel 40 van de Grondwet

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek commissie om een nadere toelichting op het antwoord dat gemeenten geen BIT-advies kunnen vragen (Aanhangsel van de Handelingen II, 2016/17, nr. 2158)

Te behandelen:

22
Aankondiging onderzoek CTIVD naar uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door AIVD en MIVD
23
Aankondiging onderzoek CTIVD naar verwerving van op internet aangeboden grote gegevensbestanden
24
Werkbezoek aan de AIVD d.d. 18 september

Details

De leden Bosma (PVV), Koopmans (VVD), Bruins Slot (CDA), Dijkstra (D66), Verhoeven (D66); Van Raak (SP) en Öztürk (DENK) zullen deelnemen aan het werkbezoek op 18 september 2017.

 

 
25
Introductie van KVKO