Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

7 september 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie:

  07-09-2017 Inventarisatie - Deelname werkbezoek aan de AIVD
  13-09-2017 Verzamel algemeen overleg
  14-09-2017 Algemeen overleg Democratische vernieuwing; het algemeen overleg wordt tot nader order uitgesteld
  14-09-2017 Inbreng verslag Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)
  14-09-2017 Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, de leden Bruins Slot, Van Engelshoven en Wörsdörfer hebben zich aangemeld
  18-09-2017 Werkbezoek AIVD, de leden Dijkstra, Van Raak, Bruins Slot, Özutürk, Koopmans, Verhoeven en Bosma hebben zich aangemeld
  21-09-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-10-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  11-10-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
  26-10-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  09-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  23-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Discriminatie
  Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Kennismakingsgesprek Raad van State, het kennismakingsgesprek zal worden gepland
   
 3. 3

  Benoemingsprocedure TIB en CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over toezending van het historisch onderzoek dat zich richt op de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering op basis van artikel 40 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslagen financieel toezicht 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 7 ‘Arbeidszaken overheid’ van hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over publicatiedatum persberichten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksopzet taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toevoeging Kiesraad aan Begrotingshoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging informatiebeveiliging bij drie departementen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op een brief over aanpassing ABP-wet wegens discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een nadere toelichting op het antwoord dat gemeenten geen BIT-advies kunnen vragen (Aanhangsel van de Handelingen II, 2016/17, nr. 2158)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake besprekingen herziening Kiesakte EP

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief aan de burgemeester van de gemeente Zoeterwoude over digitalisering van het verkiezingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 juni 2017, over het bericht dat er enorme bedragen naar externe inhuur gaan bij veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aankondiging onderzoek CTIVD naar uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door AIVD en MIVD

 23. 23

  Aankondiging onderzoek CTIVD naar verwerving van op internet aangeboden grote gegevensbestanden

 24. 24

  Werkbezoek aan de AIVD d.d. 18 september

  De leden Bosma (PVV), Koopmans (VVD), Bruins Slot (CDA), Dijkstra (D66), Verhoeven (D66); Van Raak (SP) en Öztürk (DENK) zullen deelnemen aan het werkbezoek op 18 september 2017.

   

   
 25. 25

  Planningsbrief BiZa 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Mededeling over besluit inzake inleidend verzoek tot het houden van een referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Consultatie inzake Europees Burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  CTIVD rapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Van Raak om de minister BZK om een stand van zaken brief te verzoeken over hoe de financiële afhandeling verloopt m.b.t. het nieuwe BRP.

  Te behandelen:

  Loading data