Commissievergaderingen

Donderdag 24 november 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meetings of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Werkbezoek
Nicosia (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wlz

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leven Lang Leren (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om het onderzoeksrapport van hoogleraar Fukkink over OPC's per ommegaande aan de Kamer te zenden

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 30 november 2016)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 ivm aanvullende implementatie Europese rijbewijsrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29279-354)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gerda Verburg, VN-coördinator Scaling Up Nutrition Movement inzake Global Nutrition Report

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362, nr. 8)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gerechtsdeurwaarders

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Energie (verzamel AO) (voortzetting AO van 5 oktober 2016)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het CDA inzake verkrachtende azc-baas 'misbruikte pleegkinderen' in Nederland - Elsevier.nl

E-mailprocedure