Algemeen overleg

Wlz

Algemeen overleg: "Wlz"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene Convocatie algemeen overleg Wlz - 24 november 2016 - 10.00 -13.00 uur - agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Wlz

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

11
Antwoorden op vragen commissie over het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht ‘CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht’

Te behandelen:

Gerelateerde zaken