Algemeen overleg

Energie (verzamel AO) (voortzetting AO van 5 oktober 2016)

Algemeen overleg: "Energie (verzamel AO) (voortzetting AO van 5 oktober 2016)"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Energie (voortzetting van 5 oktober 2016) 24 november 2016
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Energie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

Te behandelen:

3
Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452)

Te behandelen:

10
Uitvoering motie van het lid Dik-Faber over geen publieke middelen voor restwarmteprojecten van kolencentrales (Kamerstuk 31 510, nr. 58)

Te behandelen:

13

Gerelateerde zaken