Commissievergaderingen

Woensdag 24 september 2014

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Besloten technische briefing Belastingplan 2015 / Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Adviezen Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 'Toekomst stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Auteursrechten (verplaatst naar 5 november 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Bewegingsonderwijs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:45 - 11:00 uur

Verkiezing van een nieuwe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 12:15 uur

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2015, onderdeel Economie en Innovatie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voortgang Groningen gaswinning dossier TOT NADER ORDER UITGESTELD

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Btw bij samenwerken gemeenten (AO is verplaatst naar 1 oktober i.v.m. samenloop met de Algemene Financiële Beschouwingen).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015) (33988) (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kinderopvang

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NADER verslag over de nota van Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33683-28)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

De voorgenomen wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Operaties UNTSO (Jeruzalem), UNDOF (Golan), MFO (Sinaï) en EUBAM (Rafah).

Technische briefing
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (33863-30)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Langer zelfstandig wonen (AO is uitgesteld i.v.m. extra ingelaste ministerraad d.d. 24 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 19:30 - 22:00 uur

Behandeling van de Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie (33 817)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal