Algemeen overleg : Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

De vergadering is geweest

24 september 2014
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • L. Ypma (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nadere beschouwing van de cliëntgroepen voor de eenmalige gegevensoverdracht jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de wethouders Jeugd van de gemeenten van de Gelderse jeugdzorgregio’s over Bureau Jeugdzorg Gelderland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van de Algemene Rekenkamer over het ontwerp-Besluit Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Inkoopafspraken Transitie Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Transitie Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data