Algemeen overleg : Bewegingsonderwijs

De vergadering is geweest

24 september 2014
10:00 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 3,5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitwerking van de ambitie in het Regeerakkoord "Bruggen Slaan' over meer gymlesuren op school

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen van sport en bewegen in en rond het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie van de beleidsregel voor Topsport Talentscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen inzake evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Begin 2015 wordt de Kamer nader geïnformeerd over de verdere uitwerking van het Plan van aanpak.