Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 24 september 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 24 september 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

4
15
Informatie over de afspraak met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) over een bijzondere garantieregeling voor de kapitaallasten en de ophoging van het budgettaire kader kapitaallasten ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

Te behandelen:

40
Voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen

Te behandelen:

60
Verzoek Zorginstituut Nederland om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kwaliteit van zorg
63
Verzoek om een extra procedurevergadering te houden zodra de nota naar aanleiding van het verslag bij de Invoeringswet Jeugdwet (33983) bij de Kamer is ingediend

Te behandelen: