Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

De vergadering is geweest

24 september 2014
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    De commissie heeft in haar procedurevergadering van 9 september 2014 aangegeven in principe een blanco verslag uit te willen brengen en het wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden voor plenaire behandeling.

  2. 2

    Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

    Te behandelen:

    Loading data