Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

De vergadering is geweest

24 september 2014
11:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

    Te behandelen:

    Loading data