Algemeen overleg : Kinderopvang

De vergadering is geweest

24 september 2014
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. YĆ¼cel (PvdA)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Een betere basis voor peuters

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Sociaal Medische Indicatie en kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Faillissement kinderopvangorganisatie Estro

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeken naar de krimp in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Faillissement Estro

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding rapport "Aard en omvang van Gelijkwaardige Alternatieven in de Kinderopvang"

  Te behandelen:

  Loading data