Commissievergaderingen

Woensdag 2 juli 2014

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA, Annual Session, Baku

Vergadering
ja (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Het lid Jacobi spreekt in een bijzondere procedure met de 12landschappen, Natuurmonumenten en het VEWIN over de samenwerking tussen de terreinbeherende organisaties.

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Nadere toelichting onderdelen wijziging Schattingsbesluit (2014Z12432)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Dhr. W. Bos

Verhoor
Enquêtezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Kustwacht Caribisch gebied (verplaatst naar 26 juni 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Dierenwelzijn IS TOT NADER ORDER UITGESTELD

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Cultuureducatie (Let op: het overleg is verplaatst naar een nieuw tijdstip: 14.30 - 17.30 uur!)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pakketmaatregelen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NH-90 helikopter

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitiële jeugdinrichtingen

Algemeen overleg
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Voedsel - is uitgesteld tot na het rondetafelgesprek Voedseiligheid na het zomerreces

Algemeen overleg
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 11:00 - 14:30 uur

Mw. E. Vogelaar

Verhoor
Enquêtezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezeggingen m.b.t. marinierskazernes

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Extra Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:15 - 14:00 uur

lunchbijeenkomst Vietnamese parlementaire delegatie

Gesprek
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

MIVD

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip!!!)

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding beleidsevaluatie Integriteitbeleid (TK 30985-9)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Decentrale energie.

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 14:30 - 23:59 uur

Dhr. E. van der Laan

Verhoor
Enquêtezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht (Let op: het overleg is verplaatst naar een nieuw tijdstip: 10.00 - 13.00 uur!)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Cultuureducatie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Sportbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) UITGESTELD TOT NA ZOMERRECES

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën (i.v.m. samenloop met plenair debat over de Voorjaarsnota 2014 verplaatst naar 3 juli 2014)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Opvang en terugkeer

Algemeen overleg
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 - 2014Z12256

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Tweede termijn IMVO

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Natuurbeleid IS TOT NADER ORDER UITGESTELD

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Informatievoorziening en ICT bij Defensie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Troelstrazaal