Inbreng feitelijke vragen : Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 - 2014Z12256

De vergadering is geweest

2 juli 2014
17:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015

    Te behandelen:

    Loading data