Debat geweest
2 juli 2014 | 13:30 - 14:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip!!!)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip!!!)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 2 juli 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering 2 juli 2014 - 13.30-14.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
De voorzitter feleciteert Renske Leijten mede namens de commissie en de staf met de geboorte van haar zoon Rein en overhandigt haar het inmiddels traditionele geschenk in de vorm van een achteruitkijkspiegel voor in de auto!
3
Besluitvorming inzake voordracht onderwerp t.b.v. een interparlementaire conferentie i.h.k.v. het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (behandeling agendapunt in beslotenheid)
7
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 XVI)

Te behandelen:

11
Toezeggingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (kamerstuk 33 509)

Te behandelen:

14
16
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg (Kamerstuk 29 689, nr. 501)

Te behandelen:

27
Beantwoording vragen commissie over de voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (30 597, nr. 439)

Te behandelen:

29
Beantwoording aanvullende vragen commissie over het jaarrekeningentraject en de afstemming tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Openbaar Ministerie (OM) in de casus van het St. Antonius ziekenhuis

Te behandelen:

30
36