Algemeen overleg : Opvang en terugkeer

De vergadering is geweest

2 juli 2014
17:00 - 20:00 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • A.G. Schouw (D66)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • Y.J. van Hijum (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Schouw, Voortman en Gesthuizen over de uitzending van Zembla van 30 april jl. en de schriftelijke verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie aangaande het uitzetten van vreemdelingen naar Guinee

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het jaarverslag over 2013 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inhoudelijke toelichting op het landgebonden beleid en de feitelijke beoordeling daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de evaluatie Vluchthaven gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven