Agendapunten

 1. Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Schouw, Voortman en Gesthuizen over de uitzending van Zembla van 30 april jl. en de schriftelijke verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie aangaande het uitzetten van vreemdelingen naar Guinee

  Te behandelen:

 2. Beleidsreactie op het jaarverslag over 2013 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

  Te behandelen:

 3. Inhoudelijke toelichting op het landgebonden beleid en de feitelijke beoordeling daarvan

  Te behandelen:

 4. Afschrift van de evaluatie Vluchthaven gemeente Amsterdam

  Te behandelen: