Algemeen overleg : Cultuureducatie

De vergadering is geweest

2 juli 2014
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunten*)
Spreektijd 4 minuten per fractie.
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur ‘Meedoen is de Kunst’ over de voorzieningen voor de actieve cultuurparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding advies "Meedoen is de kunst - over voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie" van Raad voor Cultuur

 4. 4

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de beleidsreactie op het advies "Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Informatie over herdenkingsactiviteiten rond Eerste Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven