Commissievergaderingen

Donderdag 19 november 2009

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage ISAF uitgesteld tot nader te bepalen datum

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eergerelateerd geweld (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing over het Wmo-verdeelmodel en het rapport Verkenningen verdeling WMO (onderdeel van rond het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds (POR))

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Handhaving

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Beloningsbeleid staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:30 - 10:45 uur

Proef met ondergrondse CO2

Petitie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:45 - 12:00 uur

Ministerie van Financiën - Kader financieel beheer subsidies

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Energie/gasopslag

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Europese Zaken (verplaatst naar 26 november a.s.)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Aanbestedingen Hoofdinfrastructuur (AO vervallen, agendapunten betrokken bij het notaoverleg MIRT)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Delegatieoverleg werkbezoek Madrid (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
Statenlokaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Communicatiesysteem C-2000

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Rondetafelgesprek Initiatiefnota Plattelandswoning

Rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Manifest Particuliere wooninitiatieven voor mensen met een beperking omlijst met een actie

Petitie
Statenpassage

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Algemene Rekenkamer - Re-integratiegelden

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

OVSE verplaatst naar 25 november

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag nader schriftelijk overleg inzake bekostiging ziekenhuisverplaatste zorg met ingang van 2010 29248-102 en 29248-104

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Leraren

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanwijzing NZA-beleidsregel kleinschalige zorg voor mensen met dementie - 25424-94

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenwerken voor de jeugd. Voortgang projecten Jeugd en Gezin - 2009Z19909

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003) (tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Sociaal-economische gezondheidsverschillen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenhang tussen de Wmo, Wwb, Wsw en de WIJ - 29538-108

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Pensioen-onderwerpen

Algemeen overleg
Statenlokaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

NAVO verplaatst naar 25 nov

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Fietsen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met de VO-raad over de horizontale dialoog van scholen met stakeholders en een presentatie van het project 'Vensters voor Verantwoording'

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Milieuraad (Klimaatconferentie Kopenhagen)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal