Agendapunten

 1. 1

  Communicatieproblemen bij grootschalig optreden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsbericht expertgroep C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Planning rapportages communicatiesysteem C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie onderzoeken in het kader van Koninginnedag 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aan dit gesprek zullen deelnemen:

   

  Cluster 1 (13:00-14:00 uur)

   

  Dhr. Verschoor:  Hfd gemeenschappelijke meldkamer, Politie Zuid-Holland zuid
  Dhr. Biemolt:  vtsPN
  Dhr. Lineman:  Teamchef meldkamer RAV Gelderland Zuid
  Mw. Von Meijenfeldt:  Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)
  Dhr. Hartog:  Hoofd landelijke meldkamer ambulance zorg
  Dhr. P. den Hollander:  Operationele chef Meldkamer Politie Rotterdam-Rijnmond

   

   

  Cluster 2 (14:00-15:00 uur)

   

  Dhr. van de Kamp:  Politievakorganisatie ACP
  Dhr. Giltay:  Coöperatieve Ondernemingsraden Politie (COP)
  Dhr. Van de Pol:  Nederlandse Politiebond (NPB)
  Dhr. Welting:  Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)
  Dhr. Van der Schuit:  Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)
  Dhr. Kraan:  Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV)
  Dhr. Van der Hoek:  ABVAKABO/FNV
  Dhr. Severijns:  CNV Ambulance

   

   

  Cluster 3 (15:00-16:00 uur)

   

  Dhr. Berghuijs:  Voorzitter Expertgroep C2000
  Dhr. Lenferink:  Lid Korpsbeheerdersberaad
  Mw. Van Daalen:  Hoofd cluster rampenbestrijding en crisisbeheersing IOOV
  Dhr. Van der Minnen:  Oud-directeur projectdirectie C2000 ministerie BZK
  Dhr. Fledderus:  TNO/TU Eindhoven
  Dhr. Quist:  VolkerWessels
  Dhr. Tom:  NOVEC B.V.