Algemeen overleg : Milieuraad (Klimaatconferentie Kopenhagen)

De vergadering is geweest

19 november 2009
18:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Derde herziene convocatie

(i.v.m. toevoeging agendapunten)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.M. Cramer
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • J.W.E. Spies (CDA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • D.M. Samsom (PvdA)
 • H. NeppĂ©rus (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • C.C.M. Vendrik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inzet op teritoriale Cohesie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Milieuraad 21 oktober 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda van de Milieuraard van 23 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data