Gesprek : Algemene Rekenkamer - Re-integratiegelden

De vergadering is geweest

19 november 2009
13:30 - 14:30 uur

Bijlage

Deelnemers

 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • S.A. Blok (VVD)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • P.P.E. Lempens (SP)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • C.L.M. Meeuwis (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Gesprek met de Algemene Rekenkamer over re-integratiegelden

  In de rechtmatigheidsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer van 2007 en 2008 (TK 2007-2008 31 444 XV, nr. 2 en TK 2008-2009 31 924 XV, nr. 2) werd geconstateerd dat de begroting en het jaarverslag van het Ministerie van SZW nog onvoldoende inzicht bieden in de effectiviteit van re-integratie. Het is namelijk niet mogelijk om een koppeling te maken tussen de kosten van re-integratie enerzijds en de activiteiten en resultaten anderzijds.
  De minister heeft in reactie hierop aangegeven weinig mogelijkheden te zien voor verbetering. De minister houdt zich echter aanbevolen voor suggesties van de Algemene Rekenkamer. Dit punt is door diverse Kamerleden aan de orde gesteld tijdens de briefing over het rechtmatigheidsonderzoek 2008 en tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2008. De Algemene Rekenkamer  wil de Tweede Kamer informeren over de wijze waarop zij in haar rechtmatigheidsonderzoek 2009 (te publiceren op derde woensdag van mei 2010) aandacht wil besteden aan de informatievoorziening over re-integratie.