Algemeen overleg : Pensioen-onderwerpen

De vergadering is geweest

19 november 2009
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.P.H. Donner
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • P.P.E. Lempens (SP)
 • P. Linhard (PvdA)
 • A.P.M. Luijben (SP)
 • S.A. Blok (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie toekomstbestendigheid en commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Pensioen in natura

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief waardeoverdracht aanvullende pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Emeritaatfondsen en toezicht DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies betreffende parameters pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters voor fondsen *

  Te behandelen:

  Loading data