Algemeen overleg : Leraren

De vergadering is geweest

19 november 2009
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M. Besselink (PvdA)
 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • I. Dezentj√© Hamming-Bluemink (VVD)
 • A. Pechtold (D66)
 • T. Dibi (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Nota Werken in het onderwijs 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Notitie 'Gevolgen invoering functiemix en entreerecht LD voor de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het onderzoek De leraar aan het woord van de SP

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief over de gewijzigde motie Jasper Van Dijk en Besselink (32123 VIII nr. 38) over het aanscherpen van het toezicht op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording toezegging begrotingsbehandeling OCW m.b.t. bevoegdheid op scholen in achterstandsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data