Commissievergaderingen

Woensdag 5 november 2008

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verzamel-AO Belastingdienst (verplaatst naar 11 december 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

AOW-onderwerpen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Kadasterwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Financiën

Tijd vergadering 12:45 - 14:00 uur

Bekostiging toezicht financiële markten (schriftelijk overleg in plaats van mondeling overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

PPS Verkeer en Waterstaat

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

CAO's

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Afghanistan

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

PPS Verkeer en Waterstaat (VERPLAATST NAAR 13.30 - 15.30)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering Justitie verplaatst naar 6 november a.s.

Procedurevergadering
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:15 - 16:00 uur

Werkgroep ICT-projecten 6e bijeenkomst

Procedurevergadering
Statenlokaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

Schiphol (Aldersadvies)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

E-overheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Voortgangsrapportages PMR (VERPLAATST NAAR 6/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Evaluatierapport overheidshandelen overname ABN AMRO (verplaatst naar 3 december 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd